Stålmännen i Karlskrona AB har kompetens och vana att bearbeta material som stål, gjutgods, aluminium, rostfritt och plaster och vi producerar små och stora detaljer i fleroperationsmaskiner. Stålmännen jobbar med svetsning, svarvning, bearbetning, fräsning, mätning och beräkningar. På Stålmännen är vi vana vid att arbeta i hård konkurrens vilket ställer stora krav på oss att ligga i framkant när det gäller att finna nya och effektiva produktionsmetoder – utan att tumma på kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Det klarar vi genom våra engagerande och kompetenta medarbetare. Vi jobbar alltid med korta ledtider, hög flexibilitet och bästa service. När det ställs höga krav på noggrannhet kan vi klara toleranser utöver det vanliga.

Vi har en hög investeringsgrad i vår maskinpark och håller oss ständigt uppdaterade när det gäller våra maskinleverantörers senaste teknikutveckling.

Vi ägnar oss åt ett aktivt miljö & kvalité arbete för att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning och därför kunna bedriva en verksamhet som är både ekologiskt hållbar och lönsam.

Stålmännen är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Vi är även gasagent för Air Liquide Gas AB och lagerhåller ett komplett sortiment av hyrflaskor på industrigaser, högrena gaser och livsmedelsgaser.

Stålmännen i Karlskrona AB