Nyheter

Stålmännen har 2022 investerat i en till DMU 75 Monoblock och även en DMF 200/8.

Stålmännen blev ISO-certifierade 2021.

Det började med att en av våra största kunder ställde kravet:
”Vi vill se att ni är ISO-certifierade inom ett år.”
Via kontakter fick vi kontakt med Certway och deras konsult Monika Källström. Certway har ett bra upplägg, vi bokade tidigt in alla möten som genomfördes via Teams och en manual för miljö- och kvalitetsarbetet arbetades fram.

Vi hade en plan att kunna genomföra

vår revision innan semestern och den höll!

Stålmännen i Karlskrona AB